สล็อตเครดิตฟรี

สล็อตเครดิตฟรี

จริยธรรม: ชีวิตที่ดี

จริยธรรม: ชีวิตที่ดี

ประเมินว่าวิทยาศาสตร์พูดถึงศีลธรรมว่าอย่างไร ภูมิทัศน์ทางศีลธรรม: วิทยาศาสตร์สามารถกำหนดคุณค่าของมนุษย์ได้อย่างไร นักปรัชญา David Hume เขียนไว้ในศตวรรษที่สิบแปดว่าไม่มีใครได้รับ ‘ควร’ จาก ‘เป็น’ ใน The Moral Landscape นักข่าว...

Continue reading...