แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

ทางเลือกที่อันตราย: ขบวนการต่อต้านวัคซีนคุกคามพวกเราทุกคนอย่างไร

ทางเลือกที่อันตราย: ขบวนการต่อต้านวัคซีนคุกคามพวกเราทุกคนอย่างไร

ต่อจากหนังสือที่ได้รับการยกย่อง อย่างกว้างขวาง Autism’s False Prophets (Columbia Univ. Press, 2008) นักวิจัยด้านวัคซีน Paul Offit อย่างจริงจังอ้างว่าการฉีดวัคซีนในวัยเด็กทำให้เกิดออทิสติก เบาหวาน และมะเร็ง...

Continue reading...